UvA Erfgoed: Nieuwe organisatie, vernieuwende koers

19 februari 2009

Een van de grootste erfgoedorganisaties in Nederland, UvA Erfgoed, heeft nieuwe directeuren.

Wim Hupperetz, Steph Scholten en Garrelt Verhoeven

Wim Hupperetz, Steph Scholten en Garrelt Verhoeven. Foto: Monique Kooijmans.

Een van de grootste erfgoedorganisaties in Nederland, UvA Erfgoed, heeft nieuwe directeuren.

UvA Erfgoed

Steph Scholten (47) is per 1 februari directeur van UvA Erfgoed, de divisie Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. UvA Erfgoed omvat de rijke cultuurhistorische en archeologische verzamelingen van de Amsterdamse universiteit. Deze nieuwe overkoepelende organisatie bestaat uit het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek en beheert ook de Artis Bibliotheek, de collectie universiteitsgeschiedenis, het computermuseum en alle historische en kunstvoorwerpen die verspreid zijn over de vele gebouwen van de UvA.

Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties beslaan samen bijna de gehele Oude Turfmarkt in het historische hart van Amsterdam en beheren en presenteren daar hun verzamelingen van internationaal niveau. Tentoonstellingsruimtes, een stijlvol museumcafé en moderne onderzoekszalen maken deel uit van de locatie.

Scholten, die zelf kunstgeschiedenis en archeologie studeerde aan de UvA, komt van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij was daar hoofd Collecties en plaatsvervangend directeur. Daarvoor werkte hij als hoofd Onderzoek bij het Instituut Collectie Nederland en als senior beleidsadviseur bij het Ministerie van OCW. Met zijn ruime ervaring in erfgoed- en museummanagement wil Scholten het grote en bijzondere erfgoedbezit van de UvA breed toegankelijk maken voor zowel wetenschap en onderwijs als voor een algemeen publiek.

Steph Scholten: ‘Aan de Oude Turfmarkt in hartje Amsterdam is een enorme hoeveelheid unieke schatten van wereldniveau te vinden. Het is een rijke plek waar iedereen terecht kan voor bijzondere tentoonstellingen, onderzoek en wetenschap. Deze historische locatie aan de Amstel wil ik laten uitgroeien tot een vaste waarde in het culturele leven van Amsterdam en Nederland.'

Allard Pierson Museum

Tegelijkertijd treedt Wim Hupperetz (42) aan als nieuwe directeur van het Allard Pierson Museum. Hupperetz studeerde archeologie en oude geschiedenis in Nijmegen en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Hij was tot voor kort programmamanager bij Erfgoed Nederland en was daarvoor plaatsvervangend directeur bij het Limburgs Museum. Hupperetz heeft onder meer ruime ervaring als projectleider van grote tentoonstellingen en museale nieuwbouwprojecten. Hij zal zich inzetten voor een grote renovatie van het Allard Pierson Museum en een vernieuwende tentoonstellingsprogrammering.

Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de universiteit. Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 4000 voor Chr. tot 500 na Chr. brengen de antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk opnieuw tot leven.

Bijzondere Collecties

Bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is Garrelt Verhoeven (42) onlangs aangesteld als hoofdconservator. Verhoeven studeerde aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in de geschiedenis van het boek. Na werkzaamheden bij de universiteit werkte hij in het antiquariaat en was hij projectleider digitalisering bij de Koninklijke Bibliotheek. In 2004 kwam hij naar de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek als conservator. Verhoeven streeft naar grootschalige ontsluiting en digitalisering van de Bijzondere Collecties.

De Bijzondere Collecties, bestaande uit meer dan 1000 deelcollecties, omvatten al het bibliotheekmateriaal van vóór 1850, en uit de periode daarna alles wat uniek, zeldzaam of kostbaar is. Het gaat om gedrukte boeken maar ook om handschriften, kaarten, prenten, moderne typografie, affiches, foto's en globes. Onder de talrijke topstukken bevinden zich een negende-eeuws Caesar-handschrift, de Atlas Maior van Blaeu en het manuscript van de Max Havelaar van Multatuli.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA