Steph Scholten nieuwe directeur Divisie Erfgoed

18 november 2008

Per 1 februari 2009 wordt drs. Steph Scholten (1961) directeur van de Divisie Erfgoed van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Steph Scholten

Per 1 februari 2009 wordt drs. Steph Scholten (1961), momenteel nog hoofd Collecties en plaatsvervangend directeur van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, directeur van de Divisie Erfgoed van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Scholten volgt Judith Belinfante op, die eind 2008 haar functie neerlegde wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De Divisie Erfgoed is eerder dit jaar gevormd door samenvoeging van de afdelingen Bijzondere Collecties UB, Universiteitsmuseum en Allard Pierson Museum. Al deze eenheden maakten al deel uit van de UB, waarin ook de nieuwe divisie blijft ressorteren. De divisie is direct of indirect verantwoordelijk voor alle materialen en collecties die als deel van het universitaire erfgoed kunnen worden beschouwd. Die lopen uiteen van de oude drukken van de UB en de archeologische collecties van het APM tot de archieven van Amsterdamse Studentendisputen, het Computermuseum en de decentrale collecties.

Steph Scholten is al zo'n 20 jaar werkzaam in de culturele sector. Begin jaren ‘90 was hij betrokken bij het befaamde Deltaplan voor Cultuurbehoud, waarbij de Nederlandse Overheid maar liefst 40 miljoen gulden beschikbaar stelde voor conservering van ons nationale erfgoed. Dit resulteerde onder meer in Scholtens lidmaatschap van de projectorganisatie Metamorfoze. Ook stond hij aan de wieg van het rapport Om het Academisch Erfgoed en daarmee van de Stichting Academisch Erfgoed, waarvan de UvA een van de oprichters is.

Later werkte Scholten bij Instituut Collectie Nederland, eerst als beleidsadviseur, later als hoofd van de afdeling Conserveringsonderzoek.

De UvA is bijzonder verheugd dat zij Steph Scholten voor deze uitdagende functie kan benoemen. De nieuwe huisvesting van de Bibliotheek Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt en de integratie van alle erfgoedcollecties binnen één organisatie maken een nieuwe oriëntatie mogelijk en noodzakelijk. Scholtens kennis en ervaring sluiten uitstekend aan bij de diverse aspecten van de divisie. Hij zal zeker in staat zijn de vele mogelijkheden die er zijn om het UvA erfgoed ‘aan de man' te brengen, te benutten.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA