Stedenatlassen in beeld

27 februari 2008

De stedenatlassen van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam zijn nu toegevoegd aan de Beelddatabank Kaarten & Atlassen

De stedenatlassen zijn toegevoegd aan de Beelddatabank

DELEN BLAEU ITALIE NAPELS ENZ UB-kaartenzl-1808-A23-077-k

Stedenboeken Joan Blaeu: Napels en Sicilië, 1663

De collectie Kaarten & Atlassen in de Bijzondere Collecties telt vele honderden atlassen van voor 1800. De stedenatlassen, meestal ‘stedenboeken' genoemd, vormen daarbinnen een apart genre. Zij bestaan geheel of voor een belangrijk deel uit stadsplattegronden en stadsgezichten. Vaak bevatten zij ook beschrijvende teksten van de afgebeelde steden. In deze beelddatabank is een selectie van zulke stedenboeken opgenomen. Zo zijn alle stadsplattegronden die in de 16e, 17e en 18e eeuw uitgegeven werden door Georg Braun & Frans Hogenberg, Joan Blaeu, Johannes Janssonius, Frederick de Wit en een aantal andere Amsterdamse uitgevers vertegenwoordigd.

Integraal raadpleegbaar

Elk van de geselecteerde atlassen is integraal - in woord en beeld - te raadplegen. Dit betekent dat niet alleen de kaarten en platen van honderden steden in Nederland en daarbuiten opgenomen zijn, maar dat ook de volledige tekst te bestuderen is. De atlassen zijn alle op naam van de afgebeelde steden via indexen ontsloten. Een bladerfunctie maakt het mogelijk van de complete inhoud, inclusief de vaak zeer uitgebreide teksten, kennis te nemen.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA