De Best Verzorgde Boeken

Jubileumtentoonstelling

01jul2009 20sep2009 10.00

Tentoonstelling

Een jubileumtentoonstelling rondom 50x 'De Best Verzorgde Boeken', in samenwerking met Stichting De Best Verzorgde Boeken en het Stedelijk Museum Amsterdam.

Illustratie bij tentoonstelling Best Verzorgde Boek

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam realiseren in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam en Stichting De Best Verzorgde Boeken een jubileumtentoonstelling rondom ‘De Best Verzorgde Boeken'. Die traditie startte in 1926: Nederland pakte toen als eerste land na de Verenigde Staten het idee op om jaarlijks boeken om hun uiterlijk te bekronen. Er waren enkele langere onderbrekingen maar De Best Verzorgde Boeken bestaan nog steeds. En in 2009 was het voor de vijftigste keer dat een vakjury bijeenkwam om een keuze te maken, wat de aanleiding vormt voor deze jubileumtentoonstelling.

Stichting De Best Verzorgde Boeken schenkt overigens jaarlijks de bekroonde uitgaven aan onze instelling. Doordat de bibliotheek van de KVB (Bibliotheek van het Boekenvak) en het archief van de CPNB zich in de Bijzondere Collecties bevinden, bestaat er een nauwe band met de stichting. KVB en CPNB waren decennialang verantwoordelijk voor de organisatie van de best verzorgde boeken.

De tentoonstelling

Illustratie bij tentoonstelling Best Verzorgde Boek
In de tentoonstellingszalen van de Bijzondere Collecties zijn natuurlijk in de eerste plaats de 33 Best Verzorgde Boeken van 2008 te bewonderen. Deze werden uit 447 inzendingen gekozen door een vakjury bestaande uit ontwerpers Volken Beck en Vanessa van Dam, uitgever Nina Post, drukker Fokko Tamminga en adviseur Kunst & Vormgeving van Koninklijke TNT Post, Julius Vermeulen. Een volledige lijst is te vinden op de site van Stichting De Best Verzorgde Boeken. Na afloop van deze tentoonstelling zal de selectie 2008 nog op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland geëxposeerd worden.

Bij het jubileum van vijftig keer Best Verzorgde Boeken wordt in de tentoonstelling stilgestaan door aandacht te schenken aan vroegere jureringen en door een selectie van 33 'pre-Best Verzorgde Boeken'. Concept en inrichting nam EventArchitectuur voor zijn rekening; de grafische vormgeving verzorgde bureau Lesley Moore.

pre-Best Verzorgde Boeken: van incunabel tot fotoboek

Omslag van A.M. Oosterbaan voor Blokken (1931) van Bordewijk.

Omslag van A.M. Oosterbaan voor 'Blokken' (1931) van Bordewijk. Een van de 33 pre-Best Verzorgde Boeken.

De Bijzondere Collecties beheren belangrijke collecties oude en moderne Nederlandse drukken. Voor de periode dat er geen Best Verzorgde Boeken waren, zijn er nu uit deze bibliotheek 33 bijzonder vormgegeven uitgaven gekozen, van vijftiende-eeuwse incunabelen tot een twintigste-eeuws fotoboek. De vakjury die deze pre-Best Verzorgde Boeken selecteerde, bestond uit ontwerpers Vanessa van Dam en Tessa van der Waals, boekhistoricus Frans A. Janssen, drukker Arie Lenoir en uitgever Hans Oldewarris, en had als voorzitter Just Enschedé, directeur van Stichting De Best Verzorgde Boeken.

Deelname

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA